Extra föreningsstämma

Wermland

Western Riders

Extra föreningsstämma

8/10

Stens skola

 

Filer från ordförande:

Kallelse

Fest

 

Ärende som kommer behandlas:

WWR's medlemskap i WRAS och det eventuella avslutandet därav.

 

Efteråt bjuder vi alla medlemmar på WWR's 25-årsfest! Stödmedlemskap går att lösa på plats för 100:-.

 

Det går naturligtvis utmärkt att delta enbart på mötet.

 

Copyright © Wermland Western Riders