Äldre bilder som vi inte vet riktigt när de är tagna.