Värdegrund för träning och tävling med häst


Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.


Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.


Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen.


Hästen ska tränas och tävlas i enlighet med utbildningsnivå och förmåga.


Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador.


Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället.


Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.


Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.


Dopning, alkohol och andra droger hör inte hemma i hästsporten.


Vid tävling ska hänsyn tas till medtävlande och deras hästar.


Kamratskap och samarbetsvilja är av största vikt.

______________________________________________________________________


Den 8 september 2010 enades Hästnäringens Representationsråd (HRR) om detta värdegrundsdokument. HRR består av följande organisationer; ATG, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse.


Lagar, förordningar och regler samt specifika tävlingsreglementen för respektive gren ska alltid efterlevas.