Vill du bli medlem?


Medlemsavgifter 2023:Vuxen 250:-


Familj (max två vuxna) 500:-


Ungdom (upp till 18 år) 150:-


För medlemsavgiften får du bla. fortlöpande info om vad som händer i klubben, utskick om clinics, föreläsningar, fester, tävlingsinfo etc. Det kommer oftast via mail.


En mycket bra klubbgemenskap där alla drar åt samma håll, där alla hjälps åt.


VÄLKOMMEN SOM MEDLEM DU OCKSÅ!!!


Bankgiro-numret är 5335-0237


Swish-numret är 1235383096


Kom ihåg att vid alla betalningar ange vad inbetalningen avser.


Vid betalning av medlemskap vill vi veta namn, adress, födelseår, kön, mobiltelefon-nr och mail-adress på alla individer (vid familjemedlemskap kan måttligt intresserade barn och make/maka stå på samma mail och telefon som den som är intresserad). Om uppgifterna inte får plats på betalningen, ange avsändare och skicka övriga uppgifter via mail till kassor@wwr.se. För de som varit medlemmar under föregående år räcker det med namn om inga uppgifter har ändrats.


Medlemsuppgifter hanteras digitalt, vilket godkänns på varje årsmöte.


Medlemmar får ett fysiskt medlemskort för att kunna visa sin klubbtillhörighet, kan även bekräftas via kontakt med kassören. Kvitto på inbetalning är ej bevis för medlemskap.