Clinics


Mer information om varje clinic finns under flikarna i menyn.

Om det finns motsägelser i villkor mellan denna sida och en kurssida så gäller kurssidan.


Betalningar tas helst emot elektroniskt:

Bankgiro 5335-0237

Swish 1235383096

Kom ihåg att vid alla betalningar ange vad inbetalningen avser.


Priser, datum och tider kan ändras, men meddelas i så god tid som möjligt.


Anmälan är bindande och ska göras skriftligen via till exempel sms. Det innebär att när du anmäler dig så förbinder du dig att betala den fulla kursavgiften även om du skulle få förhinder. Du kan själv ordna en ersättare, det är då fortfarande du som är ansvarig för att hela avgiften blir betald, vad din ersättare betalar till dig (eller som delbetalning till WWR för din räkning) är upp till er. Om det finns en kölista till kursen så kan det finnas möjlighet att hitta en ersättare där.


Om WWR ställer in en kurs så betalar vi naturligtvis tillbaka alla kursavgifter. Vi har däremot inte möjlighet att ersätta för andra kostnader som uppstått för deltagaren.

______________________________________________________________________


Utbildning är en viktig del av WWR's verksamhet, och vi arrangerar regelbundet kurser för olika tränare. En del kommer något enstaka tillfälle, andra flera gånger om året.


Våra tränare tar emot ekipage oavsett nivå. Gruppindelningen anpassas så att du kan utvecklas från den nivå där du är. Vid mycket specifika problem kan det hända att det lämpligaste är att du är själv med tränaren för ett kortare pass, diskutera helst detta redan vid anmälan.


Vi kräver inte medlemskap för att delta i kurser, men medlemmar brukar kunna få någon liten fördel.


Vi ställer heller inga krav på vilken typ av utrustning du använder, förutom att den ska vara anpassad till hästen, vara human och följa gällande djurskyddsregler. Tränare kan ibland ge råd om utrustning som denne anser lämplig eller olämplig.


Det är ditt eget ansvar att hålla dig, din häst, och dina föremål försäkrade. Tänk på att "standardförsäkringar" kan ha undantag för ridning.


På en del av de anläggningar vi använder finns hjälmkrav. Vi ber våra deltagare att respektera detta, så att vi är välkomna tillbaka.


Vi försöker som princip alltid ha öppen läktare på kurser med ridning och hantering, då vi tror att detta främjar omgivningens syn på westernridning.