Kontakt


För generell kontakt med styrelsen, maila styrelsen@wwr.se. Meddelandet når hela styrelsen och kommer hanteras av den som anses mest lämpad. Dessa mail sparas i allmänhet på vårt mailkonto, såvida de inte är uppenbar spam eller reklam.


En del föreningsfunktioner har specifika konton. Dessa är kassor@wwr.se, valberedning@wwr.se, ungdom@wwr.se, tavling@wwr.se, web@wwr.se. Mail till dessa konton sparas på mailkontot, samt vidarebefordras automatiskt till personer aktuella på respektive post.


För kontakt med individuella förtroendevalda, se personliga adresser under rubriken Styrelse, där finns även telefonnummer. Dessa adresser är enbart alias, meddelandet vidarebefordras direkt till annat mailkonto och WWR ser dem aldrig, de sparas inte heller. Dessa alias är i allmänhet endast aktiva under den tid personen har ett förtroendeuppdrag för föreningen, och ger ett skydd för de privata adresserna efter avslutat uppdrag.